Vandværkers vandspild kan mindskes betragteligt

Teknologi | 22-02-2022 |

En ny, innovativ rotorteknologi skal spare vandværkerne for op til 75 procent af det vand- og energiforbrug, der er forbundet med filterskyl.

I dag bruges op til fire procent af det indvundne drikkevand til at skylle jernslam ud af vandværkets sandfiltre. Den nye rotorteknologi anslås at kunne spare et mellemstort vandværk for 500 m3 vand og ca. 135 kWh dagligt.

Sandfilter på vandværk

Sandfilter. Foto: Teknologisk Institut

Tilstoppede sandfiltre

Det er Teknologisk Institut, der med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-ordning er gået sammen med Vand og Teknik A/S, Hillerød Vand A/S og Verdo Vand A/S om at udvikle og teste en innovativ rotor, der skal give vandværkerne en betydelig besparelse på vand- og elforbruget.

– Behovet for at skylle filtrene på et vandværk opstår, fordi sandfiltrene helt naturligt bliver tilstoppet af jernslam, når de gennemstrømmes af iltet grundvand. Derfor bliver sandfiltrene rutinemæssigt returskyllet, hvilket ikke kun koster i vand og el. Op mod 25 procent af de gavnlige mikroorganismer i sandfiltret bliver samtidig skyllet bort, siger forretningsleder Sanin Musovic, Teknologisk Institut.

Det betyder, at filtrene, i timerne efter de rutinemæssige returskylninger, renser drikkevandet mindre effektivt.

1750 familiers årlige vandforbrug

Den nye rotorteknologi skal udnytte den omstændighed, at jernslammet primært lægger sig i sandfiltrets øvre lag. Ved at løfte dette lag med rotoren kan vandværket nøjes med at skylle det øverste lag af sandfiltret fri for jernslam og kun lejlighedsvis foretage et fuldt returskyl. Det vil føre til en betydelig vandbesparelse.

– Vi bruger op til fire procent af drikkevandet på at skylle filtrene. Det lyder måske ikke af meget, men det svarer til ca. 175.000 m3 vand om året for et større vandværk – eller omkring 1750 familiers årlige vandforbrug. Set i det lys kan skyllevandet betragtes som spildt vand, der i stedet kunne være endt i forbrugernes vandhaner, siger Peter Nordahn, chef for Vand og Digital Forsyning ved Verdo Vand, som deltager i projektet.

Hos Hillerød Vand glæder man sig over at kunne udvikle en teknologi, der samtidig beskytter bakteriekulturen, og sørger for at fjerne den ammonium, der er i grundvandet.

– Ved at nedsætte behovet for returskyl kan vi sikre en mere ressourceeffektiv og bæredygtig drikkevandsproduktion, og det er både i vores og kundernes interesse, fortæller Peter Underlin, COO og forsyningschef ved Hillerød Vand.

Vandbesparelse på op mod 75 procent

Der ligger en stor opgave foran projektgruppen, der indledningsvist skal designe og teste rotoren i mindre skala i laboratorierne på Teknologisk Institut.

– I laboratoriet har vi mulighed for at teste forskellige designs, så vi ender ud med en optimal rotor, der sikrer udvaskningen af det jernslamholdige skyllevand og kun påvirker de biologiske processer i det øvrige sandfilter minimalt, siger Sanin Musovic, Teknologisk Institut.

Den nyudviklede rotor skal efterfølgende testes i forskellige typer af sandfiltre i pilot- og semi-fuldskala hos hhv. Verdo Vand og Hillerød Vand. Her vil projektets partnere under mere virkelighedstro omstændigheder få indsigt i effekten af rotoren og få vigtige erfaringer med driften.

– Lykkes det at udvikle og implementere rotoren, får det uden tvivl stor betydning for vandværkerne, der vil kunne spare op mod 75 procent af det vand, som i dag bruges på rutinemæssige returskyl. Selvfølgelig vil hele filteret fortsat skulle skylles en gang imellem, men rotoren vil kunne reducere frekvensen væsentligt, siger Thomas Vogn Kjeldsen, salgs- og forretningschef ved Vand og Teknik.

Partnerne i projektet forventer med den nye teknologi at kunne nedsætte vandspildet til blot én procent af den samlede drikkevandsproduktion.

Projektet Rotorinduceret Sandfiltrering er støttet af MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet. Projektet løber fra januar 2022 og frem til udgangen af 2023.

FAKTA OM FILTERSKYL:

På vandværkerne omdannes grundvand til drikkevand igennem to trin – iltning og sandfiltrering. Ved iltningen bliver bl.a. jern, der findes opløst i grundvandet, udfældet. Efterfølgende returskylles filtrene fra bunden, hvor de udfældede jernoxider, primær i toppen af filteret, vaskes ud.

Det er netop filterskyllene, der er årsag til et stort vandspild og elforbrug. Et dansk vandværk bruger i dag fra en procent og op til fire procent af det producerede drikkevand til filterskyl af sandfiltre på vandværkerne.

 

Kilde: Teknologisk Institut

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.

SENESTE NYT

 
Teknologi

Kom og vær en del af det faglige forum, hvor du kan møde et stort netværk, finde produktnyheder, nye løsninger og blive klogere på, hvad […]

Teknologi

Særdeles attraktiv stilling i markedsledende teknologisk førende vækstvirksomhed Som applikations ingeniør hos Beckhoff bliver du en del af den særdeles kompetente tekniske afdeling, der har […]

Teknologi

Maskinstyring ud af boksen: Maskinbyggere kan vinke farvel til eltavler i grå metalskabe. Efter 10 års udviklingsarbejde har Beckhoff konstrueret et modulært system, der fjerner […]

Teknologi

Industri | 01-04-2022 |

En række offentlige myndigheder og selskaber starter i dag et forsøg med frisætning af data for el- og fjernvarmeforsyningen af bygninger i Aarhus Kommune. Målet […]

ANNONCØRER

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.