Power-to-X-strategi er en hastesag hos Dansk Energi og Danske Havne

Klima | 14-10-2021 |

”Det kan siges relativt enkelt: Power-to-X (PtX) er en afgørende teknologisk løsning til produktion af grønne brændsler som brint, metanol, ammoniak og kerosen, som kan erstatte fossilt forbrug i industri og i den tunge transport til vands, til lands og i luften. PtX-processen kan med skabelsen af grønne brændsler bidrage til at opfylde det danske 70 procent klimamål i 2030 og levere et markant bidrag til Danmarks og EU’s klimaudfordringer og ønsket om CO2 -neutralitet i 2050.” Sådan siger direktør Tine Kirk, brancheorganisationen Danske Havne forud for brancheorganisationens foretræde sammen med Dansk Energi for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget senere i dag.

Danske energi

Dansk Energi og Danske Havne møder op i Folketinget med konkrete forslag til politikerne om, hvordan Danmark kommer videre med en effektiv, national energi-strategi, der både hjælper Danmark til at beholde den grønne førertrøje, vi har haft de seneste 30 år, siden vi etablerede verdens første havvindmøllepark, og til at indfri politikernes vedtagne ambition om at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent om mindre end 10 år.

Fra Danske Energi siger branchechef, Martin Dam Wied:

”Danske havne udgør en central og vigtig infrastruktur i forhold at indføre nye grønne brændsler i skibsfarten. Derfor er havnene samtidig et potentielt og oplagt sted for placering af kommende Power-to-X-anlæg, da samplacering giver en række fordele. Det kender vi allerede. I fremtiden skal havnene bare levere grønne brændsler, fremfor de fossile som leveres i dag. Det er på alle måder attraktivt på den måde at slå flere fluer med ét smæk

 

Tine Kirk supplerer:

”Danmark har alle muligheder for at blive en kerneaktør inden for udviklingen af den nye PtX-teknologi i Europa. Vi har adgang til billig grøn strøm, offshorevind-teknologier, god geografisk placering, et energisystem i verdensklasse og et integreret system til at levere grøn brint til vores nabolande. Samtidig har vi globalt førende virksomheder og havne, der har ambitioner og visioner til at drive udviklingen inden for PtX. Desuden har vi en stærk tradition for at finde gode løsninger i fællesskab og på tværs af sektorer.”

Konkrete forslag

Dansk Energi og Danske Havne tager konkrete forslag med til Folketingsudvalget, som organisationen har udarbejdet i samarbejde med Dansk Energi.

Havneloven skal være teknologineutral, så havnene kan arbejde med alle energiformer.

Den eksisterende infrastruktur skal genbruges så vidt muligt, og der foreslås støtte til PtX-havneinfrastruktur, så den er på forkant af efterspørgslen

En årlig pulje på 100 mio. kr. over fem år, der kan udbetales f.eks. fra 2023-2027, hvor havne kan søge om støtte til udbygning af infrastruktur til levering af de grønne brændsler. Infrastrukturen eksempelvis rørføring og elforsyning fra kollektive systemer til produktionsanlæg på havnen, udvikling af lagerplads til opbevaring, arealer til produktionsfaciliteter mv.

Brancheorganisationen foreslår også, at man gennemfører grønne statslige og kommunale udbud i forhold til færgedrift og anden skibsfart med krav om anvendelse af nye grønne brændsler som bidrag til skalering af efterspørgslen på de grønne brændsler, der kommer ud af PtX-processen.

Endelig er der et forslag om støttemidler på fire mia. kr. til kickstart af PtX, så danske PtX-projekter inden for tung vejtransport, skibe og fly bliver besluttet i 2022 og lægger sporene for den danske PtX-indsats frem mod 2030.

Støtte skal gives til værdikædeprojekter, hvor der er produktion, infrastruktur og efterspørgsel, som løbende kan opskaleres.

På den måde mener både Danske Energi og havnenes brancheorganisation, at man kommer hurtigt i gang med både mindre og større projekter og sikrer, at havnene udvikles rettidigt i forhold til hvor, den første efterspørgsel opstår.

Havne er knudepunkter

Skibsfart i danske farvande udleder årligt ca. 8-9 mio. ton CO2 og udgør dermed omkring en procent af de globale udledninger fra skibsfarten. I 2050 vurderes det, at grønne brændsler fra PtX-processen kan udgøre totredjedele af de globale skibsbrændsler samt en femtedel af brændsler til vejtransport.

Havnene er knudepunkt for godstransport og energi. Skibsfarten møder land i de danske havne.

Danmark har over 8.500 km kystlinje, hvor omkring 50 erhvervshavne ligger jævnt spredt ud over de lange strækninger. Havne er en kritisk del af den nationale transportinfrastruktur, økonomi og lokalsamfund. Samtidig indtager de danske havne sjettepladsen over verdens mest effektive havne.

Tidligere i år udgav Danske Havne sammen med Dansk Energi en rapport om fælles-strategi for at udvikle grønne brændsler i de danske havne, ”En grøn havnestrategi for Power-to-X”.

Her formulerede man visionen: Danmark er i 2030 en verdensførende nation inden for omstilling til PtX-brændsler, og de danske erhvervshavne tilbyder havneinfrastruktur til at understøtte PtX-brændsler til skibe og lastbiler.

Kontakter

Søren Søndergaard
Presse- og Kommunikationschef
Tlf: 44 12 77 75
ss@danskehavne.dk

Kilde: Danske Havne

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.

SENESTE NYT

 
Klima

Klima | 06-04-2022 |

Fonden, som lanceres i april, skal finansiere udviklingen af klimavenlige løsninger til hotelbranchen med målet om at skabe en grønnere fremtid. I forbindelse med lanceringen […]

Klima

Klima | 05-04-2022 |

Klodens klima er ved at krydse den kritiske linje for en temperaturstigning på 1,5 grader. Hvis vi skal undgå de ødelæggende følger af det, skal […]

Klima

Klima | 25-03-2022 |

Meldgaard Miljø vinder EY Entrepreneur Of The Year 2021 i kategorien Sustainability. Juryen fremhæver bl.a. familievirksomhedens bidrag til, at vores samfund og andre virksomheder bliver […]

Klima

Klima | 22-03-2022 |

Hansgrohe gør status over sin bæredygtighedsstrategi på World Water Day 2022. Armatur- og bruseproducenten med hovedkontor i Tysklands Schwarzwald-region har allerede nået nogle af sine […]

ANNONCØRER

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.