Ny klimaaftale sørger for mindre CO2 i luften, og mere CO2 i undergrunden

Klima | 14-12-2021 |

Dagens aftale om fangst og lagring af CO2 (CCS) skal sikre, at CCS bidrager med 0,4 mio. tons CO2-reduktioner i 2025 og at Danmark får etableret en fuld værdikæde for fangst, transport og lagring af CO2. CONCITO ser aftalen som et afgørende første skridt for at etablere CCS i Danmark i stor skala.

Concito

CONCITO mener, det er positivt med den nye CCS-aftale, fordi den skaber det nødvendige grundlag for at fange og lagre store mængder CO2 i undergrunden fremover. Men aftalen bringer os ikke i mål.

”CCS er en nødvendig og vigtig teknologi for danske og globale klimamål, hvis vi skal holde 1,5-graders målet i live og begrænse klimaforandringerne. Derfor er det positivt at regeringen og et bredt parlamentarisk flertal nu sparker gang i CCS i Danmark med denne aftale”, siger Christian Ibsen, direktør i CONCITO.

Aftalen sætter rammerne for de første 0,4 mio. tons. i 2025 og danner grundlag for en større og mere ambitiøs indsats i fremtiden. Samlet set er der afsat penge til 1,4 mio. tons CO2-reduktioner med CCS i 2030. CONCITO vurderer, at det økonomisk- og klimamæssigt bæredygtige potentiale for CCS er 5 mio. tons i 2030 fra hhv. affaldsforbrænding, biogas og industriprocesser.

”Aftalen bringer os ikke i mål, men den skaber det nødvendige grundlag for at fange og lagre store mængder CO2 i undergrunden fremover. Det er vigtigt, at vi hurtigt kommer i gang med at udnytte potentialet for CO2-fangst og lagring, for alle tons tæller, når det gælder om at nå vores ambitiøse klimamål”, siger Christian Ibsen.

Sidste udkald for CCS’ bidrag til 70%-målet

Der er dog risiko for, at vi kommer for sent i gang med en større indsats. Parterne er enige om at mødes senest i første halvår af 2023 for at udmønte anden del af puljen fra klimaaftalen for energi og industri mv.

”2023 må siges at være sidste udkald, hvis vi skal sikre, at CCS spiller en større rolle for at indfri 2030-målet,” siger Christian Ibsen og fortsætter:

”Vi havde gerne set, at aftalen kom nærmere en afklaring af, hvor meget CCS samlet bør bidrage med for at opnå 70%-målet. Det er afgørende viden for aktørerne, så de kan planlægge efter, hvad de kan forventes af fremtiden.”

Det kan fx være for affaldsforbrændingsanlæg, der skal planlægge at installere fangstanlæg, operatører af rør-infrastruktur, der skal planlægge og dimensionere rørledninger alt efter mængde af CO2, og ikke mindst aktører, der skal udvikle og drive CO2-lagre. Det er billigt at planlægge dette, hvis man har vished om fremtiden. Til gengæld tager det mange år både at planlægge og etablere. Derfor er det vigtigt at komme tidligt i gang, hvis det skal anskueliggøres, at CCS skal spille en større rolle i 2030.

Teknisk potentiale for CCS på 9 mio. tons

Regeringen har peget på, at der er et teknisk potentiale for CCS på ca. 9 mio. tons i 2030. Det er dog endnu uklart, hvor meget regeringen ønsker, at CCS skal bidrage med for at nå det danske 70%-reduktionsmål i 2030.

CONCITO vurderer som sagt, at det økonomisk- og klimamæssigt bæredygtige potentiale for CCS er 5 mio. tons i 2030 fra hhv. affaldsforbrænding, biogas og industriprocesser. Dette er et vigtigt element i Danmarks omstilling de næste 10 år, men kun en mindre del af den samlede omstilling på vejen mod klimaneutralitet.

I 1990 var Danmarks udledninger af drivhusgasser knap 80 mio. tons. I 2021 er udledningerne faldet til godt 43 mio. tons og i 2030 skal vi ned på 23 mio. tons for at nå 70%. 5 mio. tons er derfor ikke meget i det store billede.

”CCS er én blandt rigtig mange teknologier og indsatser, der skal i spil for at nå klimamål i 2025 og 2030. På længere sigt skal vi i nul, og herefter have netto-negative emissioner, hvor vi fjerner mere CO2 fra atmosfæren end vi udleder. Der spiller CCS også en vigtig rolle”, siger Christian Ibsen.

Stor besparelse og mange arbejdspladser ved kystnær lagring

Frem mod 2025 er det hurtigst at komme i gang med lagring af CO2 i udtjente oliefelter. Derfor er det positivt, af aftalen vil sikre, at danske operatører kan byde ind med lagre i 2025. Den billigste lagring af CO2 vil dog på sigt være i undergrunden på land eller nær ved kysterne med tilhørende transport af CO2 i rør. Aftalen ser desværre ikke ud til at anerkende, at der ligger en stor besparelse i dette.

Lagring skønnes at være 200-400 kr. billigere per ton CO2 ved kystnært eller landbaseret lagre relativt til offshore. Hvis fx en stor dansk virksomhed skal lagre 1 mio. tons CO2, vil dette resultere i en besparelse på 200-400 mio. kr., hvis den kan vælge et billigt land- eller kystnært lager.

”Danmark kan på sigt spare flere milliarder om året, hvis vi får gang i de billige lagre på land og kystnært. Dette vil gøre omstillingen billigere for det danske samfund og danske virksomheder. Man må dog også anerkende at det kan tage tid at opnå den fornødne accept af sådanne løsninger, og derfor skal der også nu fuld kraft på at udvikle mulighederne for at lagre til havs. Samlet set er der et stort import-potentiale i CCS- løsninger i Danmark, som både kan sikre arbejdspladser og hjælpe nabolande med at komme af med deres CO2” siger Christian Ibsen.

Aftalen indeholder desuden fornuftige formuleringer om at CCS ikke skal bidrage til en ikke-bæredygtig anvendelse af biomasse. Det kan fx ske ved at sikre en afgift på biomassen svarende til den reelle CO2 udledning, før biomasseværker tillades at deltage i udbud om støttemidler til CCS.

”Det er vigtigt, at CCS ikke fastlåser en høj afbrænding af biomasse til el- og varme,” siger Christian Ibsen.

Kilde: CONCITO

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.

SENESTE NYT

 
Klima

Klima | 06-04-2022 |

Fonden, som lanceres i april, skal finansiere udviklingen af klimavenlige løsninger til hotelbranchen med målet om at skabe en grønnere fremtid. I forbindelse med lanceringen […]

Klima

Klima | 05-04-2022 |

Klodens klima er ved at krydse den kritiske linje for en temperaturstigning på 1,5 grader. Hvis vi skal undgå de ødelæggende følger af det, skal […]

Klima

Klima | 25-03-2022 |

Meldgaard Miljø vinder EY Entrepreneur Of The Year 2021 i kategorien Sustainability. Juryen fremhæver bl.a. familievirksomhedens bidrag til, at vores samfund og andre virksomheder bliver […]

Klima

Klima | 22-03-2022 |

Hansgrohe gør status over sin bæredygtighedsstrategi på World Water Day 2022. Armatur- og bruseproducenten med hovedkontor i Tysklands Schwarzwald-region har allerede nået nogle af sine […]

ANNONCØRER

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.