Midtjylland skal være den førende region indenfor vandteknologi

Klima | 04-02-2022 |

Stort offentligt-privat konsortium vil gøre Midtjylland til ledende inden for vandteknologiske løsninger. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrager med knap 76 mio. kr. fra REACT-EU.

Målet er, at Midtjylland skal være foregangsregion for verdensførende, innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger til gavn for eksport, vækst og beskæftigelse i Midtjylland og hele landet, så den grønne omstilling fremmes lokalt og globalt.

Sådan lyder visionen fra konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har besluttet at støtte med 75,7 mio. kr. fra REACT-EU. Bestyrelsen udmønter i alt 595 mio. kr. som opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams.  Med den politiske aftale En ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen sammen med en række af Folketingets partier afsat yderligere 500 mio. kr. til at fremtidssikre danske styrkepositioner i de kommende år.

Bevillingen betyder, at en række midtjyske hovedindsatser med en lang række delprojekter nu bliver indledt med henblik på at bidrage til realiseringen af visionen.

Miljøklyngen CLEAN koordinerer det brede offentlig-private konsortium med hele 86 aktører, der rækker fra øst til vest i Region Midtjylland.

Medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Nicolai Hansen, der deltog i arbejdet i det regionale vækstteam, siger:

“Konsortiets helt store styrke er bredden i aktørkredsen. Og fyrtårnet rækker med sine aktiviteter fra vest til øst og kan dermed blive en samlende faktor for Midtjylland i de næste mange år.”

Det regionale vækstteam for Midtjylland afleverede i foråret 2021 sine anbefalinger til erhvervsministeren, og ambitionen i konsortiet bag det midtjyske erhvervsfyrtårn er at løfte dem alle.

Kim Fredenslund, adm. direktør i CLEAN, siger:

“Vi har her i Midtjylland alle forudsætninger for at kunne udvikle verdens mest bæredygtige, klimarobuste og digitale vandteknologiske løsninger, som kan være med til at løse klimaudfordringer i Danmark og globalt. Vi har teknologien og kompetencerne, og vi har et stærkt innovationssamarbejde mellem klynger, virksomheder, forsyningsselskaber, videninstitutioner, myndigheder og industrielle vandforbrugere.”

Konsortiet har organiseret sig med en styrekomité. Formand er Ulrik Gernow, Chief Operating Officer i Grundfos, som forudser et væksteventyr på vandteknologi:

“Vi står allerede stærkt i Midtjylland inden for vandteknologi, og med arbejdet med vandfyrtårnet vil vi sikre, at Midtjylland inden for 10 år har en førende position – ikke bare i Danmark, men på verdensplan. Men allerede på den korte bane arbejder vi for at skabe førende test- og demonstrationsanlæg i storskala. Det sker for at sikre en langsigtet talentudvikling og skabe rammerne for mange flere startups og mere forretningsudvikling i virksomhederne inden for vandområdet og samtidig få et verdensførende højt fagligt forsknings- og vidensmiljø inden for vandteknologi – og det hele med et nationalt epicenter i Midtjylland.”

Med REACT-EU-midlerne fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer fyrtårnskonsortiet at igangsætte en række konkrete projekter i løbet af 2022-23, herunder:

  • Etablering af test- og demonstrationscentret Water Living Lab som en del af Water Valley Denmark, det nationale center for vandteknologi i Aarhus Syd.
  • Etablering af en række innovationssamarbejder, der med CLEAN og Food & Bio Cluster i spidsen skal vise nye veje til bl.a. lavere vandforbrug i fødevareindustrien.
  • Styrkelse af det midtjyske økosystem for iværksættere inden for vandteknologi, blandt andet ved at sætte gang i et nyt inkubatormiljø, The Spring, i Aarhus. På længere sigt skal det vokse til landets største inden for vandteknologi.

Desuden rummer fyrtårnsprojektet en række delindsatser, der skal opkvalificere og tiltrække arbejdskraft på alle niveauer til Midtjylland. Også mindre projekter er en del af det midtjyske erhvervsfyrtårn: I Lemvig skal der opbygges faciliteter til test- og demonstration af vandteknologiske løsninger, og i Harboøre skal renseteknologier, der bruges ved oprensningen ved Høfde 42, kortlægges, opsamles og videreføres.

FAKTA OM KONSORTIET BAG FYRTÅRN MIDTJYLLAND

Det nye konsortium bag det midtjyske fyrtårn for vandteknologi består af 86 aktører. Blandt deltagerne er store vandteknologiske flagskibsvirksomheder (bl.a. Grundfos og Danfoss), vandforbrugende virksomheder, SMV’er, rådgivere, videninstitutioner, forsyningsvirksomheder, offentlige aktører, klynger, brancheorganisationer og øvrige aktører. 39 organisationer er med i konsortiet som økonomiske partnere. Konsortiet ledes af en styrekomité med CCO Ulrik Gernow fra Grundfos som formand.

Det midtjyske erhvervsfyrtårn har miljøklyngen CLEAN som ansøger til bevillingen.

FAKTA OM LOKALE ERHVERVSFYRTÅRNE

I foråret 2021 kom de regionale vækstteams med anbefalinger til regeringen om, hvordan man med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer kan udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne, der fremtidssikrer danske styrkepositioner, skaber vækst og sikrer arbejdspladser.
I september 2021 indgik Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en aftale med erhvervsministeren om at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og udmønte midlerne fra REACT-EU til de lokale erhvervsfyrtårne.
Med aftalen af 6. december 2020 om Stimuli og grøn genopretning er der afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. Endvidere har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsat 95 mio. kr. til udvikling af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Disse midler blev 1. oktober 2021 udbudt i åben konkurrence på tværs af landsdele med et overordnet krav om geografisk balance i fordelingen af midler.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 2. februar 2022 besluttet at udmønte de 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne på følgende måde:

Fyrtårnsregion Emne Tilsagn
Fyrtårn Nordjylland Fangst, lagring og anvendelse af CO2 92,4 mio. kr.
Fyrtårn Sjælland Udvikling af biosolutions 60,4 mio. kr.
Fyrtårn Sjælland Femern som vækstdriver 43,2 mio. kr.
Fyrtårn Hovedstaden Global sundhedshovedstad med fokus på overvægt 82,4 mio. kr.
Fyrtårn Fyn Udvikling af fremtidens industri 108,5 mio. kr.
Fyrtårn Sydjylland International, grøn energimetropol 105,3 mio. kr.
Fyrtårn Midtjylland Vandteknologiske løsninger 75,7 mio. kr.
Fyrtårn Bornholm Udnyttelse af grøn energi fra havvindmøller 27,2 mio. kr.

 

Kilde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.

SENESTE NYT

 
Klima

Ressourcer | 06-04-2022 |

Fonden, som lanceres i april, skal finansiere udviklingen af klimavenlige løsninger til hotelbranchen med målet om at skabe en grønnere fremtid. I forbindelse med lanceringen […]

Klima

Ressourcer | 05-04-2022 |

Klodens klima er ved at krydse den kritiske linje for en temperaturstigning på 1,5 grader. Hvis vi skal undgå de ødelæggende følger af det, skal […]

Klima

Ressourcer | 25-03-2022 |

Meldgaard Miljø vinder EY Entrepreneur Of The Year 2021 i kategorien Sustainability. Juryen fremhæver bl.a. familievirksomhedens bidrag til, at vores samfund og andre virksomheder bliver […]

Klima

Ressourcer | 22-03-2022 |

Hansgrohe gør status over sin bæredygtighedsstrategi på World Water Day 2022. Armatur- og bruseproducenten med hovedkontor i Tysklands Schwarzwald-region har allerede nået nogle af sine […]

ANNONCØRER

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.