Handelsbetingelser

Revideret november 2021

Nærværende handelsbetingelser er til enhver tid gældende.

 

Virksomhedsinformation

Fagsiderne ApS
Karlslundevej 5
DK-2690 Karlslunde
CVR: 42578975

 

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK), ekskl. moms.

Rabatter

Hvis der er opnået mængderabat ved køb af flere varer/ydelser, eller ved en længere aftaleperiode, vil den givne rabat blive fratrukket evt. tilbagebetaling, såfremt resten af ordren annulleres inden den oprindelige aftaleperiode er gennemført.

 

Ordrer

Umiddelbart efter indgåelse af aftale, fremsendes ordrebekræftelse pr. e-mail.
Ordrebekræftelsen indeholder tydelig angivelse af den købte vare/ydelse, herunder varens/ydelsens pris, start- og slutdato for aftaleperioden, deadline for levering af materiale samt frist for annullering.

Ved fejl i ordrebekræftelsen skal Fagsiderne ApS gøres opmærksom på dette, inden for 5 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Annullering af ordrer

Annullering af bekræftede ordrer skal være Fagsiderne ApS i hænde senest på dagen for materiale-deadline (se afsnittet “Deadlines” længere nede i betingelserne).
Annulleres en ordre efter deadline, forbeholder Fagsiderne ApS sig retten til at opkræve 50% af det samlede beløb for perioden. Efter periodestart/levering kan ordren ikke længere annulleres.

 

Fakturering

Fakturaer fremsendes udelukkende i PDF-format pr. e-mail.
Ordrer faktureres som udgangspunkt ved aftaleperiodens start.

Delfakturering

For aftaleperioder op til 3 måneders varighed, faktureres hele perioden samlet forud, ved periodens start.
Ved aftaleperioder på mere end 3 måneder, faktureres der for 3 måneder forud ad gangen, fra og med periodens start. Er resten af perioden på under 3 måneder, faktureres restperioden samlet forud.

Betalingsbetingelser

Med mindre andet er anført på ordrebekræftelse og/eller faktura, er betalingen til forfald efter 8 dage netto.
Betaling skal ske ved bankoverførsel, med angivelse af fakturanummer.

Ved manglende betaling fremsendes gebyrfri betalingspåmindelse umiddelbart efter at forfaldsdatoen er nået.
Ved fortsat manglende betaling fremsendes rykker, inkl. rykkergebyr på kr. 150,- samt en rentetilskrivning på 2,00% pr. påbegyndt måned.
Ved overskridelse af betalingsfrist, forbeholder Fagsiderne ApS sig ret til at sætte evt. annoncering på pause, indtil fuld betaling er modtaget. Dette giver ikke ret kompensation eller forlængelse af aftaleperioden.

 

Deadlines

De enkelte deadlines afhænger af varens/ydelsens art, samt materialets kvalitet.
Se de følgende afsnit for udspecificering af deadlines.

Bannerannoncer

Deadline er 5 hverdage før udgivelse/periodestart, hvis der leveres færdige bannerannoncer, ledsaget af tydelig URL til ønsket landingpage.
Deadline er 10 hverdage før udgivelse/periodestart, hvis der leveres ufærdigt materiale, som skal helt eller delvist produceres færdigt af Fagsiderne ApS.

Direct Mail

Deadline er altid 10 hverdage før udsendelse af nyhedsbrevet.
Endelig korrektur af nyhedsbrev skal være afsluttet senest 2 hverdage før selve udsendelsen, for at sikre tid til evt. rettelser.

 

Reklamation

Fagsiderne ApS kan ikke holdes ansvarlig for fejl i materiale, færdige bannerannoncer eller redaktionelle indlæg, som er leveret af kunden.
Ved fejl i bannerannoncer, nyhedsbreve eller indlæg produceret af Fagsiderne ApS, ydes enten forholdsmæssig reduktion i prisen for den pågældende vare/ydelse, eller, hvis muligt, rettes fejlen med genindrykning uden beregning – dog højst svarende til samme periode som fejlen er blevet vist i.

Fejl skal meddeles Fagsiderne ApS inden for 5 hverdage efter levering af vare/ydelse.

Ansvarsfraskrivelse

Fagsiderne ApS hæfter ikke for fejl i varer/ydelser, selvom de er produceret af Fagsiderne ApS, hvis der foreligger en endelig godkendelse fra kunden.

Ved forsinkelser som skyldes at deadline er overskredet fra kundens side, kan Fagsiderne ApS ikke holdes ansvarlig for evt. kortere aftaleperiode.

Det er annoncørens eget ansvar at overholde gældende lovgivning, både hvad angår indhold og udformning.
Fagsiderne ApS forbeholder sig retten til at afvise annoncer og andet indhold, som strider imod Fagsidernes egne værdier.

Ved brud på ophavsret og copyright, f.eks. ved brug af andres beskyttede billeder i færdigt banner-materiale, holder Fagsiderne ApS kunden fuldt ansvarlig for evt. omkostninger der måtte opkræves i form af erstatningskrav, advokatomkostninger og lignende.

 

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.