Danmarks forbrug af kul er steget med 39 procent

Klima | 06-04-2022 |

Uden at komme helt op på samme niveau som i 2019, steg det samlede energiforbrug igen i 2021, efter et fald i 2020 pga. af nedlukningen ifm. Covid-19-pandemien. Som konsekvens af et højere forbrug af fossile brændsler, steg også CO2-emissioner fra energiforbruget ligeledes i 2021. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2021 fra Energistyrelsen.

Det faktiske energiforbrug steg sidste år med 4,8 pct. båret af en stor stigning i kulforbruget på 39,0 pct. og en stigning i vedvarende energi på 13,8 pct. I modsat retning trak forbruget af olieprodukter og naturgas, der faldt henholdsvis 4,3 pct. og 1,1 pct. Faldet i naturgas skyldes blandt andet en stigning i forbruget af bionaturgas, der fortrænger naturgassen. En del af stigningen i energiforbruget kan tilskrives, at samfundet begyndte at åbne op igen efter nedlukningen i 2020. Samtidig var det køligere sidste år end i 2020, så energiforbruget til varme var højere.

Den store stigning i kulforbruget kan blandt andet tilskrives, at der var en større produktion af el på de danske kraftværker forårsaget af en kombination af, at nettoimporten af elektricitet faldt fra 25 PJ til 18 PJ og vindmøllerne producerede mindre strøm i 2021.

Danmark producerede sidste år 55 pct. af den energi vi selv forbrugte, mens resten blev importeret. Den indenlandske produktion af energi var stort set uændret fra 2020 til 2021, idet faldet i produktion i Nordsøen af olie og naturgas blev udlignet af en øget produktion af vedvarende energi. Især produktionen af biogas steg, ligesom den varme, der produceres af de mange varmepumper, der blev installeret i 2021, også tæller med i stigningen af vedvarende energi, der er produceret i Danmark.

Stigning i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af den øgede aktivitet i samfundet med afledt øget forbrug af fossile brændsler, steg de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget med 1,5 pct. i 2021. Når emissionerne fra energiforbrug korrigeres for klima og brændselsforbrug knyttet til nettoelimport, ses et fald på 1,6 pct.

CO2-udledningen fra vores forbrug af energi udgør kun en delmængde af Danmarks samlede drivhusgasudledning. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil i 2023 offentliggøre en endelig opgørelse over Danmarks samlede udledning af drivhusgasser for 2021, der også omfatter øvrige udledninger som fx landbrugets udledning af metan og lattergas, industrielle processer mm.

Se mere i Energistyrelsens månedlige og årlige energistatik.

Kilde: Energistyrelsen

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.

SENESTE NYT

 
Klima

Energi | 06-04-2022 |

Fonden, som lanceres i april, skal finansiere udviklingen af klimavenlige løsninger til hotelbranchen med målet om at skabe en grønnere fremtid. I forbindelse med lanceringen […]

Klima

Energi | 05-04-2022 |

Klodens klima er ved at krydse den kritiske linje for en temperaturstigning på 1,5 grader. Hvis vi skal undgå de ødelæggende følger af det, skal […]

Klima

Energi | 25-03-2022 |

Meldgaard Miljø vinder EY Entrepreneur Of The Year 2021 i kategorien Sustainability. Juryen fremhæver bl.a. familievirksomhedens bidrag til, at vores samfund og andre virksomheder bliver […]

Klima

Energi | 22-03-2022 |

Hansgrohe gør status over sin bæredygtighedsstrategi på World Water Day 2022. Armatur- og bruseproducenten med hovedkontor i Tysklands Schwarzwald-region har allerede nået nogle af sine […]

ANNONCØRER

close

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev, med nyheder og viden fra de brancher og fagområder du selv vælger...

Jeg ønsker nyheder fra disse fagområder:

Vi spammer ikke og du kan altid selv afmelde dig igen!
Se vores privatlivspolitik.